Happy Lama Travel - PERUspecialisten i Danmark

Norsk Svenska English Español Deutsch Nederlands Français Italiano Português Polski

Arrangerer alle former for individuelle rejser til Peru fra blot en person i god kvalitet til fair priser og du bestemmer selv afrejsedatoen

Alpamayo, Cordillera Blanca

Inkaernes gamle hovedstad Cusco

Inca Kola

Kondor, Colca Canyon

Fejring af Inti Raymi i Cusco

 
- FORSIDE
Happy Lama Travel - PERUspecialisten i Danmark
Forretningsbetingelser - Pr. 21. november 2013 - Stadig gældende
Sidste ændring vedr. fakturering af depositum

Forretningsbetingelser lyder alvorligt men der er selvfølgelig nogle spilleregler som skal overholdes, når man handler med hinanden. Forretningsbetingelserne beskriver begge parters rettigheder og pligter når man indgår en handel og skal overholdes for at Happy Lama Travel og vores lokale repræsentanter kan garantere kvaliteten af dit rejsearrangement.

-
Generelt

- Bestilling, depositum og betaling
- Afbestilling og ændring
- Arrangørens ansvar
- Kundens ansvar

Generelt:
Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle typer pakkerejser uanset startpunkt, køb af flybilletter uden tilknytning til en pakkerejse (flight only) samt køb af alle typer forsikringer.

Happy Lama Travel arrangerer egenproducerede pakkerejser i Peru, Ecuador og Grækenland jf. definitionen i lov om pakkerejser. Pakkerejser arrangeres som private individuelle rejser, som grupperejser med dansk rejseleder eller som grupperejser i sammensatte internationale grupper med lokale rejseledere. I henhold til Lov om Pakkerejser påbegyndes pakkerejsen når kunden møder frem til den første ydelse (International flyforbindelse, transfer, indkvartering, guideservice, udenlandsk indenrigsfly eller lign.) bestilt hos Happy Lama Travel uanset hvilket land denne ydelse leveres i. Pakkerejsen påbegyndes derfor i det land som den rejsende påbegynder udrejsen i – Normalt Danmark eller som landarrangement (Land only) i enten Peru, Ecuador eller Grækenland såfremt den rejsende selv har booket sin flybillet til destinationen.

I forbindelse med land only arrangementer er den rejsende selv ansvarlig for at møde rettidigt til den første ydelse bestilt hos Happy Lama Travel og en eventuel forsinkelse er en sag mellem den rejsende og flyselskabet. I forbindelse med land only arrangementer er det derfor særligt vigtigt at have en forsikring mod forsinket fremmøde på hele rejsen og indhentning af rejserute på hele rejsen.


Pga. den øgede logistiske udfordring i grupperejser med dansk rejseleder og grupperejser i sammensatte internationale grupper med lokale rejseledere, kan der være knyttet særlige forretningsbetingelser til disse ture. Disse særlige forretningsbetingelser vil fremgå af de respektive gruppearrangementer.

Med mindre andet meddeles ved bestilling gælder følgende generelle forretningsbetingelser. De generelle forretningsbetingelser udgør sammen med faktura, rejseplan, mailkorrespondance og øvrige rejsedokumenter, aftalegrundlaget mellem kunden og Happy Lama Travel.

Generelt - Særligt vedr. Grækenland:
Happy Lama Travel har en af Rejsegarantifonden godkendt formidleraftale med Eleni-Travel. Det betyder at Happy Lama Travel er teknisk arrangør med ansvar for rejsens gennemførsel jf. lov om pakkerejser, men at Eleni-Travel er kundens kontakt. Alle henvendelser vedr. rejser til Grækenland skal derfor som udgangspunkt rettes til Eleni-Travel. Henvendelser vedr. udsendte fakturaer rettes til Happy Lama Travel.

Generelt - Særligt vedr. grupperejser med dansk rejseleder:
Hvis den danske rejseleder forhindres i at deltage vil Happy Lama Travels lokale repræsentant sørge for den bedst mulige erstatning som minimum i form af lokalkendte engelsktalende personer til at bistå kunderne.

Generelt - Landarrangementer:
Happy Lama Travels rejser er arrangeret i samarbejde med anerkendte og erfarne lokale turarrangører, som står for hele logistikken omkring transport, indkvartering, og de i rejseplanen beskrevne aktiviteter. Happy Lama Travel og vores lokale turarrangører forbeholder sig ret til at ændre indkvartering og transportmiddel til tilsvarende standard, samt ændre programmet hvis lokale forhold taler derfor. Det er til enhver tid den lokale turarrangør som vurderer sikkerheden i en given situation og har myndighed til at aflyse en given aktivitet under hensyntagen til kundens sikkerhed uden at kunden kan gøre krav på erstatning for ubrugte services. Dette gælder i særlig grad under aktiviteter som må betragtes som potentielt farlige som eksempelvis bjergbestigning – Der er således aldrig garanti for at eksempelvis en bjergbestigning kan gennemføres succesfuldt. TOP

Bestilling, depositum og betaling - Generelt::
Bestilling foretages skriftligt til Happy Lama Travel på baggrund af fremsendt tilbud og er bindende for såvel kunde som for Happy Lama Travel, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have læst, forstået og accepteret vilkårene i disse og de på fakturaen, i mailkorrespondance og rejseplanen nævnte bestemmelser samt at have læst og forstået afsnittet "Nyttige rejseinformationer" under hjemmesidens menupunkt Turen går til Peru. Kunden er altid velkommen med spørgsmål.

Ved bestilling oplyses de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i gyldigt pas - Allerhelst ved at sende et scan af passene til Happy Lama Travels mailadresse happylama@happylamatravel.com Er du studerende kan du muligvis opnå rabat ved at sende en kopi af dit "International Student Identity Card (ISIC)" til Happy Lama Travels mailadresse happylama@happylamatravel.com samtidig som du bekræfter og bestiller din rejse.

Et depositum på 10% af landarrangementets pris, dog minimum DKK 3.000 pr. person opkræves ved bestilling. Den fulde pris for eventuel afbestillingsforsikring og international flybillet opkræves sammen med depositum. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen som udgangspunkt.

Restbeløbet faktureres til betaling tre måneder før rejsens start. Ved bestilling mindre end tre måneder før afrejse opkræves det fulde beløb ved bestilling. Rejsedokumenterne fremsendes løbende pr. mail. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke overholdes betragtes rejsearrangementet som afbestilt af kunden. Rejseforsikringer faktureres ved bestilling.

Alle betalinger foregår på baggrund af faktura fremsendt til kundens mailadresse via bankoverførsel til Happy Lama Travels bankkonto i Spar Salling reg.nr.: 9307 kontonr.: 0000649392 til en af Happy Lama Travel fastsat betalingsfrist - Normalt en uge.


Bestilling, depositum og betaling – Rejser til Grækenland:
Eleni-Travel fastsætter depositum og betalingsfrist. Happy Lama Travel udsender fakturaer og depositum fastsættes normalt til DKK 2.000 pr. person.

Bestilling, depositum og betaling - Inkastien indgår i rejseplanen:
Hvis inkastien indgår i rejseplanen faktureres et depositum på minimum DKK 4.000 pr. person af landarrangementets pris, da de tilhørende tilladelser skal afregnes lokalt ved bestilling.

Bestilling, depositum og betaling - Galapagos indgår i rejseplanen:
Hvis Galapagos indgår i rejseplanen faktureres et depositum på minimum DKK 4.000 pr. person af landarrangementets pris, da de tilhørende tilladelser skal afregnes lokalt ved bestilling. Restbeløbet faktureres til betaling fire måneder før rejsens start. Ved bestilling mindre end fire måneder før afrejse opkræves det fulde beløb ved bestilling.

Bestilling, depositum og betaling - Inkastien og Galapagos indgår i rejseplanen:
Hvis Inkastien og Galapagos indgår i rejseplanen faktureres et depositum på minimum DKK 8.000 pr. person af landarrangementets pris, da de tilhørende tilladelser skal afregnes lokalt ved bestilling. Restbeløbet faktureres til betaling fire måneder før rejsens start. Ved bestilling mindre end fire måneder før afrejse opkræves det fulde beløb ved bestilling.

Bestilling, depositum og betaling - Særligt vedr. indenrigsfly i Peru:

Der fremsendes separat faktura på involverede indenrigsfly i Peru, da disse bookes og betales løbende af vores lokale repræsentanter til gunstige priser. Happy Lama Travel laver et uforpligtende prisoverslag på involverede indenrigsfly i forbindelse med tilbudsgivning. Happy Lama Travel kan vælge at fremsende et samlet tilbud incl. indenrigsfly.

Bestilling, depositum og betaling - Særligt vedr. internationale flybilletter:
Internationale flybilletter bestilt uden tilknytning til en pakkerejse (flight only) forudbetales af kunden og bookes af Happy Lama Travel mod et honorar på 10 % af billettens fulde pris incl. skatter og afgifter uanset hvordan og hvor Happy Lama Travel har booket billetten. Honoraret udgør dog minimum DKK 400 pr. billet. Ved bestilling af internationale flybilletter i forbindelse med en af Happy Lama Travel arrangeret pakkerejse udgør honoraret 5 % af billettens fulde pris incl. skatter og afgifter uanset hvordan og hvor Happy Lama Travel har booket billetten. Honoraret udgør dog minimum DKK 400 pr. billet. TOP

Afbestilling og ændring - Generelt:
Ved afbestilling mere end tre måneder før afrejsen opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 1.500 pr person samt prisen for eventuelt udstedte indenrigsflybilletter i Peru, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Ved afbestilling mellem tre og to måneder før afrejsen tilbageholdes 50% af landarrangementets pris. samt prisen for eventuelt udstedte indenrigsflybilletter i Peru, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Ved senere afbestilling har kunden ikke krav på godtgørelse, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Såfremt et landarrangement eller anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsregler vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofe, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsmyndighederne eller lign.) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

Ubenyttede ydelser jf. rejseplanen refunderes ikke uanset årsag.
 
Ønskes der foretaget ændringer i rejseplanen efter at depositum er betalt vil Happy Lama Travel gøre hvad vi kan for at det kan lade sig gøre, men det kan afhængig af underleverandørernes vilkår være forbundet med et ekspeditionsgebyr af varierende størrelse ligesom en eventuel merudgift påhviler kunden.

Happy Lama travel forbeholder sig ret til at ændre pakkerejsens indhold såfremt vores lokale repræsentanter anbefaler det på baggrund af lokale forhold som besværliggør eller umuliggør den oprindelige rejserute.

Afbestilling og ændring - Inkastien indgår i rejseplanen:
Ved afbestilling mere end tre måneder før afrejsen opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 2.000 pr person. Øvrige bestemmelser i ovenstående afsnit "Afbestilling og ændring - Generelt" gælder også hvis Inkastien indgår i rejseplanen

Afbestilling og ændring - Galapagos indgår i rejseplanen:

Ved afbestilling mere end fire måneder før afrejsen opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 3.000 pr person. Øvrige bestemmelser i ovenstående afsnit "Afbestilling og ændring - Generelt" gælder også hvis Inkastien indgår i rejseplanen

Afbestilling og ændring - Inkastien og Galapagos indgår i rejseplanen:
Ved afbestilling mere end fire måneder før afrejsen opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 5.000 pr person. Øvrige bestemmelser i ovenstående afsnit "Afbestilling og ændring - Generelt" gælder også hvis Inkastien og Galapagos indgår i rejseplanen

Afbestilling og ændring - Særligt vedr. rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer:
Afbestillingsforsikringer og rejseforsikringer kan kun refunderes i det omfang forsikringsselskabet accepterer det. Happy Lama Travel opkræver et gebyr på DKK 100 pr. person i forbindelse med eventuel afbestilling og ændring af rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer.

Afbestilling og ændring - Særligt vedr. flybilletter:
Udstedte internationale flybilletter refunderes og ændres kun i det omfang de pågældende flyselskaber tillader det. Happy Lama Travel opkræver et gebyr på DKK 150 pr. person pr. billet hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskaberne.

Afbestilling og ændring - Prisændring:
Tilbudsprisen er baseret på de i bestillingsøjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge Lov om pakkerejser kan Happy Lama Travel forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af rejsens annoncerede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.

Afbestilling og ændring - Overdragelse:
Overdragelse af pakkerejsen er kun mulig mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.500, hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskabet for at ændre flybilletten hvis dette overhovedet er muligt eller andre gebyrpålagte aktiviteter i rejseplanen. Disse gebyrer faktureres til den oprindelige kunde som ønsker at overdrage rejsen til en anden. Overdragelsen laves først når ekspeditionsgebyret er modtaget og den kunde der overtager rejsen skriftligt har anerkendt at overtage den oprindelige kundes forpligtelser overfor Happy Lama Travel. Afregning aftales og ordnes de to kunder imellem.

Afbestillings- og rejseforsikringer kan kun overdrages i det omfang GOUDA accepterer det.

Overdragelse af international flybillet bestilt uden tilknytning til en pakkerejse (flight only) er kun mulig mod et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000, hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskabet for at ændre flybilletten hvis dette overhovedet er muligt. Disse gebyrer faktureres til den oprindelige kunde som ønsker at overdrage billetten til en anden. Overdragelsen laves først når ekspeditionsgebyret er modtaget og den kunde der overtager billetten skriftligt har anerkendt at overtage den oprindelige kundes forpligtelser overfor Happy Lama Travel. Afregning aftales og ordnes de to kunder imellem.

Afbestilling og ændring - Aflysning:
Pakkerejsen kan aflyses eller udskydes af Happy Lama Travel på grund af udefra kommende omstændigheder som Happy Lama Travel og vores lokale samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I tilfælde af at Happy Lama Travel aflyser pakkerejsen refunderes pakkerejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. Afbestillingsforsikring og rejseforsikring refunderes kun i det omfang GOUDA accepterer det. TOP

Arrangørens ansvar - Generelt:
Happy Lama Travel oplysningspligt gælder generelle forhold på rejsemålet og udelukkende begrænset til informationer fra danske myndigheder. Det er op til kunden selv at foretage valg af rejsemål og herunder undersøge de lokale forhold. Informationer vedr. de mest kendte rejsemål findes hos Det Danske Udenrigsministerium TOP

Happy Lama Travel optræder som agent for lokale turarrangører. Happy Lama Travels ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner.


Arrangørens ansvar - Reklamation:

Reklamation over påståede mangler på rejsen skal rettes til Happy Lama Travels lokale repræsentant så snart den påståede mangel konstateres, således at Happy Lama Travels lokale repræsentant kan forsøge at afhjælpe forholdet. Undlader gæsten dette mister kunden retten til at klage efterfølgende. Reklamation over påståede mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Happy Lama Travel i hænde indenfor 14 dage efter rejsens afslutning. Opstår der uenighed mellem Happy Lama Travel og den rejsende vedrørende påståede mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet.

Arrangørens ansvar - Lovgrundlag og Værneting:
Lov om pakkerejser og Lov om en rejsegarantifond danner lovgrundlag for Happy Lama Travels virksomhed. Happy Lama Travel har stillet lovpligtig bankgaranti overfor Rejsegarantifonden - Medlemsnummer: 1940. Dansk ret regulerer ethvert krav som rejses overfor Happy Lama Travel. Eventuelle søgsmål mod Happy Lama Travel skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift - Sø- og Handelsretten i København. TOP

Kundens ansvar - Generelt:
Happy Lama Travels oplysninger om pas, visa, vaccinationer, forsikringer og andre forhold vedr. pakkerejsen gælder udelukkende som vejledning til kunder med dansk statsborgerskab. Ved andet statsborgerskab end dansk skal kunden søge oplysninger om de krav, der stilles til pas og eventuelt visum hos den relevante peruanske, ecuadorianske eller græske repræsentation eller Udenrigsministeriet i det land som kunden har statsborgerskab. Kunden skal endvidere ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Happy Lama Travel kan give fornøden om end uforpligtende vejledning jf. ovenstående.

Undlades sådanne oplysninger med en eventuel nægtet indrejse til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Happy Lama Travel.

Kunden er forpligtet til straks ved modtagelse af faktura, rejseplan og øvrige rejsedokumenter at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at samtlige navne er korrekte og i overensstemmelse med aktuelle pas. Happy Lama Travel påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede ud og hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet 72 timer før hjemrejsen hvis dette er påkrævet. Undlades dette har flyselskabet ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav mod hverken flyselskabet eller Happy Lama Travel.
 
Kunden er forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller på de lokalt aftalte steder og tidspunkter. Ved ud- og hjemrejse skal kunden optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at kunden af Happy Lama Travels lokale repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Kunden er forpligtet til at rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af arrangør, formidler, rejseleder, guide, transportør og andre, der er involveret i pakkerejsens gennemførelse.

Al aktivitet på rejsen foregår på kundens eget ansvar og kunden er forpligtet til at vurdere hvorvidt kunden er tryg ved situationen og undlade at gennemføre en given aktivitet såfremt dette ikke er tilfældet.

Kundens ansvar - Pas:
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas som overholder de formelle krav der stilles i det/de land/lande kunden har købt en pakkerejse til eller har transfer igennem. Vær speciel opmærksom på skærpede indrejseregler, hvis du rejser til Peru eller Ecuador med transfer gennem USA.

Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan boarding nægtes uden ansvar for flyselskab og Happy Lama Travel. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side.

Kundens ansvar - Visum:

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt visum/visa som overholder de formelle krav der stilles i det/de land/lande kunden har købt en pakkerejse til eller har transfer igennem. Vær speciel opmærksom på skærpede indrejseregler og procedurer, hvis du rejser til Peru eller Ecuador med transfer gennem USA.

Kundens ansvar - Vaccinationer og helbred:
Kunden er forpligtet til at kontakte egen læge, Statens Serum Institut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer. Happy Lama Travel anbefaler under alle omstændigheder en samtale med egen læge før afrejse.

Kundens ansvar - Forsikringer:
Kunden er forpligtet til at være behørigt dækket af en obligatorisk rejseforsikring, der som minimum skal dække udgifter i tilfælde af ulykker, sygdom, hjemtransport, forsinket fremmøde på hele rejsen og indhentning af rejserute på hele rejsen. Happy Lama Travel er agent for GOUDA som er specialister i rejseforsikringer og tilbyder denne service.

Happy Lama Travels kunder anbefales at tegne en GOUDA afbestillingsforsikring. Denne kan tegnes gennem Happy Lama Travel. Happy Lama Travel anbefaler ikke afbestillingsforsikringer tegnet gennem familie/husstandsforsikringer og kreditkortselskaber, da dækningen tidligere har vist sig utilstrækkelig.

Happy Lama Travels kunder anbefales at tegne en GOUDA rejseforsikring. Denne kan tegnes gennem Happy Lama Travel. Happy Lama Travel anbefaler ikke rejseforsikringer tegnet gennem familie/husstandsforsikringer og kreditkortselskaber, da dækningen tidligere har vist sig utilstrækkelig. Ønsker kunden ikke at tegne rejseforsikring gennem Happy Lama Travel skal kunden fremsende dokumentation for at der er tegnet rejseforsikring andetsteds med behørig dækning i forhold til rejseplanens aktiviteter.

Happy Lama Travel anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en rejseforsikring med højeste dækning.

Vær speciel opmærksom på forsikringens geografiske dækning, hvis du rejser til Peru eller Ecuador med transfer gennem USA. TOP

--- Texts, Photos, Logos and Web: Copyright Jan Tvernø and Happy Lama Travel ---
--- Happy Lama Travel Aps. --- CVR-nr. 30829247 --- Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1940 ---
---
Laveste skærmopløsning 1024x768 --- Optimal skærmopløsning 1680x1050 ---

 
HAPPY LAMA HOTSPOTS
- Inkastien til Machu Picchu
- Gæsterne har ordet
- Inspirationskatalog
- Tilmeld nyhedsbrev
 
HAPPY LAMA REJSEMENU
- Rejser til Peru
- Rejser til Bolivia
- Rejser til Ecuador
- Rejser til Galapagos
- Rejser til Guyana
- Rejser til Mongoliet
- Trekking
- Bjergbestigning
- Motorcykelture
- Fugleture
- Bilture (4WD)
- Mountainbike
- Adventure
- Flybilletter
- Rejseforsikring
- Turen går til Peru
- Peru i billeder
 
HAPPY LAMA MENU
- Happy Lama Travel
  - Mød lamaen
  - Koncept
  - Happy Lama Mix
  - Happy Lamas rejsebreve
  - Forretningsbetingelser
  - Prispolitik
  - Lov om pakkerejser
  - Rejsegarantifonden
  - Pakkerejseankenævn
  - Samarbejdspartnere
- Kontakt / Contact
- Sitemap
 
Mail til Happy Lama Travel
(+45) 4248 4616Powered by FreeFind